Onderzoek op locatie
Onderzoek op locatie

Onderzoek naar huidig ecosysteem Oostvoornse Meer

Het Oostvoornse Meer is het resultaat van afdammingen van een riviermonding, waardoor een kunstmatig, zout meer is ontstaan. Het meer is verdiept ten behoeve van zandwinning voor de Maasvlakte. In de meters diepe putten ontstonden met regelmaat stratificaties. Een aantal typische ‘opportunisten’ zijn in het Oostvoornsemeer de laatste jaren sterk opgekomen, met name draadvormige blauwalgen (cyanobacteriën), Oscillatoria en Lyngbya soorten. Deze soorten worden ervaren als ongewenst; de aanblik en de geur van de aangespoelde matten en klonten werkt afstotend op de recreanten. De hoofdonderzoeksvraag is, wat kunnen we doen om de algenmatten te voorkómen of effectief en structureel te bestrijden? Snappen we eenmaal wat er niet goed gaat in de interacties tussen water/bodem en organismen, dan is de weg naar de oplossingen korter. Een belofte dat alle problemen worden opgelost kan niet worden gedaan; het ecosysteem is niet gestabiliseerd en dat geeft i.h.a. aanleiding tot soms onvoorspelbare tussentijdse storingen die zich bijvoorbeld uiten in een bloei van microalgen en wieren. Naast deskresearch zal in week 38 van 2017, tijdens een 3-daagse veldstudie, een groep 2e en 3e jaars studenten van de Delta Academy, een aantal korte onderzoeken doen. Belangrijk is dat deze actie materiaal en ideeën oplevert voor verdere experimenten in het laboratorium. Het idee is de komende jaren vervolgonderzoek te blijven doen, waaruit aanbevelingen gedaan kunnen voor korte en langere termijn innovatieve maatregelen.

Project-partners

Dit project is een samenwerking van:

Waterschap Hollandse Delta
Delta Academy
Gemeente Westvoorne

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Westvoorne met:

Samenwerking Voorne-Putten
Delta Academy
Port of Rotterdam
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Fieldlab Green Economy Westvoorne

Fieldlab Green Economy Westvoorne
Noordoever Oostvoornse Meer 7
3233 NC Oostvoorne

Contactpersoon: Philip Drontmann
0651380641
info@fieldlabwestvoorne.nl

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale