Experiment robuustheid zonnepanelen onder water

Oceans of Energy (project leider) doet, in samenwerking met TNO Solar van de Unit Energie Transitie, onderzoek naar de robuustheid van zonnepanelen en voert daarvoor een experiment uit met een aantal zonnepanelen op het Oostvoornse Meer.

Het project waaronder dit experiment valt heet ‘Zon op Zee’ dat zal duren tot 1 december 2021. Binnen dit project, deels gefinancierd door het Topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, werken 6 bedrijven en onderzoeksinstellingen, onder leiding van Oceans of Energy, samen aan de ontwikkeling, het testen, bouwen en opereren van een eerste drijvende zonne-energie centrale op volle zee.

Voor deze toepassing op zee moeten de zonnepanelen uiteraard bijzonder robuust zijn, en impact van hoge golven kunnen weerstaan en bestendig zijn tegen zout water. Dit soort offshore condities zijn lastig na te bootsen in een laboratorium. In het diepe en brakke Oostvoornse Meer kan echter wel getest worden hoe de panelen zich houden onder een bepaalde hydrostatische druk van de waterkolom.

Aan het oppervlak van het Oostvoornse meer zijn drie gele boeien waar te nemen. Onder elke boei hangt een bepaald type zonnepaneel op een diepte van ongeveer 15 meter. Deze test is een eerste in een lange reeks van testen die zonnepanelenfabrikanten de komende jaren zullen moeten uitvoeren om een offshore-proof zonnepaneel te ontwikkelen en op de markt te kunnen brengen met een bepaalde levensduurgarantie.

Kennisinstituten zoals TNO kunnen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de juiste (lab en veld) testen, waar certificeringsbureau ’s zoals DNV of Bureau Veritas om zullen gaan vragen bij zonnepaneelfabrikanten. Oceans of Energy wil graag meewerken dit certificatietraject voor offshore-proof zonnepalen zo snel mogelijk op te starten, omdat de uitrol van grootschalige zonnefarms op zee in hun ogen niet lang meer op zich zal laten wachten. 

Projectleiding

Dit project wordt gedaan in samenwerking met TNO Solar.

Website Oceans of Energy

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Westvoorne met:

Samenwerking Voorne-Putten
Delta Academy
Port of Rotterdam

Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Fieldlab Green Economy Westvoorne

Fieldlab Green Economy Westvoorne
Noordoever Oostvoornse Meer 19 en 20
3233 NC Oostvoorne

Contactpersoon: Philip Drontmann
0651380641
info@fieldlabwestvoorne.nl

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale