Fieldlab Westvoorne 2023 2

Agenda Economisch Vestigingsklimaat

Net als alle grote metropolen in de wereld staat de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) onder invloed van een aantal bepalende globale trends. Vijf trends zijn elementair voor onze economische toekomst:
1. Metropoolvorming
2. Kennis economie
3. Opkomst van de slimme maakindustrie
4. Ecologisering van de economie
5. De stad als aantrekkelijk consumptiegebied

Wanneer het Fieldlab succesvolle producten ontwikkelt die lokaal geproduceerd kunnen worden, biedt de zone ook mogelijkheden voor de slimme maakindustrie. De samenwerking met onder andere Fieldlab en Smart Safe & Resilient Mainport (SSRM) maakt het mogelijk om economisch rendement uit banen en bedrijfsvestigingen te halen. Ook bestaat de mogelijkheid om ontwikkelde producten internationaal in de markt te zetten. De nabijheid van het HIC en de samenwerking met andere Fieldlabs maken het mogelijk om de innovaties na succes te implementeren en te verhandelen naar Deltagebieden wereldwijd die identieke uitdagingen en kansen kennen. Het HIC staat aan de vooravond van een grote heroriëntatie over de positie van de haven en toekomstige energiebronnen. In het Fieldlab worden op loopafstand van het HIC oplossingen op kleine schaal getest.

Roadmap Next Economy & Regionale Investeringsagenda

Om de regio klaar te stomen voor de ‘Next Economy’ zijn binnen de MRDH vijf transitiepaden beschreven:
1. Towards zero marginal cost
Digital Gateway o.a. ICT-infrastructuur, sensors, slimme mobiliteit 

2. Towards zero carbon
Smart Energy Delta, o.a. efficiënt gebruik en   duurzame opwekking van energie

3. Towards zero waste
Circular Economy, o.a. hergebruik van materialen en  afvalstromen

4. Towards greater economic productivity
Entrepreneurial Region, o.a. nieuwe  verdienmodellen, ecosysteem van fieldlabs,  ondernemende overheid

5. Towards an inclusive economy
Next Society, o.a. passend onderwijs, bijscholing,  deeleconomie en lokale initiatieven 

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne sluit goed aan bij de ontwikkelrichting van de Roadmap Next Economy en is van grote waarde voor dat project. 

Het regionale effect van het Fieldlab

De ontwikkeling van het Fieldlab is rechtstreeks verbonden met regionale ontwikkelingen. Het is het eerste Fieldlab dat zich primair richt op de Green Economy en heeft daarmee een meerwaarde ten opzichte van bestaande initiatieven. Door de nauwe betrokkenheid van Smart Port heeft de Innovatiezone aan het Oostvoornse Meer goede connecties met valorisatie projecten waaraan universiteiten en/of hogescholen deelnemen.
Ook bij overige Labs, zoals The Green Village en de RDM Centre of Expertise liggen mogelijkheden voor kruisbestuivingen. Succesvolle startups en initiatieven landen door het Fieldlab binnen de gehele MRDH en dragen bij aan de profilering als een duurzame en innovatieve Metropoolregio.

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Voorne aan Zee met:

Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale