Fieldlab Westvoorne 2023 Oostvoornse Meer

Fieldlab Green Economy Westvoorne

Tussen de industriële silhouetten van het Haven Industrieel Complex (HIC) en het Europees beschermde Natura 2000 gebied staat aan de noordoever van het Oostvoornse Meer bij het Slag Baardmannetje het Fieldlab Green Economy Westvoorne.

Dit Fieldlab biedt vrije speelruimte aan water, zoute lucht, zand én aan onderzoek naar ‘Innovation Through Nature’. De tegenstrijdigheid tussen natuur en bedrijvigheid biedt een uitgelezen kans deze plek als podium te gebruiken voor de ontwikkeling van duurzame initiatieven. Op het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie biedt het Fieldlab volop kansen. Het gebied transformeert zich als verbindende schakel tussen de industriële bedrijvigheid, de dynamiek van de natuur en het stedelijk gebied.

Het Fieldlab is binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangewezen als dé plek waar jonge mensen kennis opdoen, bedrijven vraagstukken inbrengen, overheden faciliteren en de natuur optreedt als leermeester. Het is een unieke locatie om te observeren, te leren en te imiteren. Studenten kunnen de ongekende mogelijkheden van de omgeving ontdekken, bijvoorbeeld in zomerprogramma’s waar recreëren en studeren hand in hand gaan. Innovatieve bedrijven gebruiken het gebied voor proefopstellingen en zogenaamde living-labs. En de recreant of passant mag een steentje bijdragen aan deze ontdekkingstocht; alles speelt zich immers open en transparant af in de buitenlucht.

Overheden en onderwijs als bondgenoten om bedrijven te verleiden in te stappen
In het Fieldlab wordt de behoefte van bedrijven en multinationals naar een circulaire economie expliciet gemaakt. De concurrentiepositie wordt op een bijzondere wijze versterkt door te leven met en te leren van de natuur. Een redelijk onverwachte wending in de industriële en stedelijke Metropoolregio, waar natuur in de regel als compensatie voor toegestane bedrijvigheid wordt beschouwd. De natuurlijke omgeving functioneert hier als inspiratiebron voor bedrijfsprocessen en producten, om deze beter, slimmer, én aantrekkelijker te maken: ‘Business Innovation through Nature’.

Oefenveld in de open ruimte

In het Fieldlab wordt geëxperimenteerd, geïnnoveerd, ontwikkeld, getest en gedemonstreerd op ecologische ontwikkeling, duurzame energiewinning en circulaire economie. Door de unieke ligging is het Fieldlab bij uitstek geschikt voor innovaties op het gebied van Green Economy. Hierbij ligt de focus op duurzaamheid, ecologie en circulaire economie. Daarmee draagt het Fieldlab Green Economy Westvoorne bij aan de economische ontwikkeling van het eiland Voorne Putten en de Metropoolregio. Dit geeft een krachtige impuls aan de gehele regio en biedt versterking aan de lokale concurrentiepositie en de leefbaarheid in het gebied.

Unieke mogelijkheden voor experimenten
Het Oostvoornse Meer biedt unieke mogelijkheden om te experimenteren. Zowel onder water als op het strand en in het duin. Het meer is geschikt voor materialen of technieken die onder water toegepast moeten worden. De grote diepte van het meer is hiervoor uitermate geschikt. Langs de kant of op het duin hebben wind, zon, zoute lucht en vocht vrij spel. Proefmaterialen worden hier continu blootgesteld aan de elementen. De locatie is bij uitstek geschikt om concepten uit het laboratorium, de collegebanken of vanuit de bedrijven in de open ruimte te testen. Denk aan het ontwikkelen en testen van drijvende zonnepaneelvelden op een drijfinstallatie van gerecyclede grondstoffen. Of aan polymere bakken voor het kweken van waterplanten en mosselen. 

Naast dit alles biedt de locatie ook een andere, meer abstracte mogelijkheid
Regelgeving rondom natuurgebieden is zeer stringent en legt bedrijven vaak beperkingen op. Binnen de MRDH speelt deze spanning op diverse locaties. Het Fieldlab biedt mogelijkheden om de randen van de wet- en regelgeving op te zoeken. DCMR en Provincie Zuid-Holland hebben hun medewerking toegezegd om te experimenteren met regelgeving rondom natuur en bedrijven.

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Voorne aan Zee met:

Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale