Uniek onderzoek naar de maatschappelijke beleving van drijvende zonne-energiesystemen op het Oostvoornse meer

In de zomer van 2020 is bij het Oostvoornse meer het pilotproject Zon op Water van start gegaan. Het pilotproject is georganiseerd door TNO en is erop gericht om gedurende een periode van één jaar een drietal drijvende zonne-energie systemen te testen. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn de robuustheid van de drijvende systemen bij golfslag en harde wind, de energieopbrengst, de effecten op de waterkwaliteit en de maatschappelijk beleving van het pilotproject. De uitkomsten van het project zullen bijdragen aan de ontwikkeling van kennis die nodig is om de opwekking van zonne-energie op Nederlandse binnenwateren in de toekomst mogelijk te maken.

De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is van groot belang om in de toekomst te kunnen voldoen aan doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. Echter is in het dichtbevolkte Nederland weinig geschikt land beschikbaar om grootschalige wind- en zonneparken te ontwikkelen. Om ruimtebeperkingen het hoofd te bieden, wordt er in toenemende mate gezocht naar alternatieve locaties voor duurzame energietoepassingen, zoals binnenwateren. Nederland is een waterland, dus het potentieel voor drijvende zonneplatformen is groot. Er is desalniettemin nog maar weinig bekend over de maatschappelijke beleving en aanvaardbaarheid van zonne-energieopwekking op binnenwateren.

De Building with Nature onderzoeksgroep van de HZ University of Applied Sciences doet daarom onderzoek om de maatschappelijke implicaties beter in beeld te brengen. In de zomermaanden van 2020 zijn op het Oostvoornse meer een drietal drijvende zonneplatformen geïnstalleerd. Aansluitend is er door de onderzoekers een enquête uitgezet om de maatschappelijke beleving van de drijvende zonneplatformen te verkennen. De resultaten van het onderzoek zullen inzicht geven in de maatschappelijke haalbaarheid van drijvende zonne-energiesystemen om bij te dragen aan het behalen van nationale energie- en klimaatdoelstellingen.

  Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Zon op Water pilotproject en wordt uitgevoerd in samenwerking met TNO en Fieldlab Green Economy Westvoorne. Het Zon op Water project wordt mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds van de Rabobank en de financiële ondersteuning en actieve deelname van de partners in het project: TNO, Sabic, Equinor en via MRDH/IQ. De enquête over de maatschappelijke beleving van het Zon op Water pilotproject bij Oostvoornse meer kan digitaal worden ingevuld. Voor meer informatie over het onderzoek kan contact worden opgenomen met HZ onderzoeker Vincent Bax.

  Oostvoornse meer

  Deze video laat de realisatie zien van het FieldLab Green Economy Westvoorne en waarom we dit project zijn gestart. De afgelopen 5 maanden zijn op het Oostvoornse Meer 3 drijvende zonnestroomsystemen geïnstalleerd. We zijn nu klaar voor de volgende fase in dit fascinerende pilot project waarin we het komende jaar data over de elektrische prestatie, betrouwbaarheid en waterkwaliteit gaan monitoren en analyseren

  Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Westvoorne met:

  Samenwerking Voorne-Putten
  Delta Academy
  Port of Rotterdam

  Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Fieldlab Green Economy Westvoorne

  Fieldlab Green Economy Westvoorne
  Noordoever Oostvoornse Meer 7
  3233 NC Oostvoorne

  Contactpersoon: Philip Drontmann
  0651380641
  info@fieldlabwestvoorne.nl

  © Ontwerp & realisatie CreatieCentrale