Fieldlab Green Economy Westvoorne

Uniek onderzoek drijvende zonnepanelen van start

Een consortium onder leiding van TNO is onlangs een onderzoeksproject gestart voor drijvende zonne-energiesystemen. Partners zijn de petrochemische onderneming SABIC, het Noorse energiebedrijf Equinor en de gemeente Westvoorne. Het consortium heeft drie bedrijven met veelbelovende systeemontwerpen geselecteerd die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van drijvende zonne-energie, ook op locaties met hoge golven, harde wind en brak water.

Het onderzoek gebeurt op het Fieldlab Green Economy Westvoorne van het Oostvoornse Meer vlakbij de Maasvlakte. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn de robuustheid van de drijvende systemen bij golfslag en harde wind, de energie-opbrengst en de effecten op het leven onder water en de biodiversiteit.

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. In 2050 wordt in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan opgewekte zonne-energie voorspeld, waarvan 25 GWp op binnenwater en 45 op zee. Er is alleen nog te weinig kennis over het effect van wind en golven op de prestaties van zonnepanelen en ook van de ecologische effecten.

Stimulans voor innovatie
Experts van het consortium hebben uit twaalf kandidaten gekozen voor Texel4Trading/SolarFloat (Nederland), SolarisFloat (Portugal) en Isifloating by Isigenere (Spanje) om de drijvende systemen te bouwen. Na installatie van de drie zonne-energiesystemen van elk 50 kWp op het Oostvoornse Meer worden ze een jaar lang getest op de elektrische prestaties, mechanisch dynamische stabiliteit en ecologische effecten. De uitkomsten zijn tevens van belang voor innovatieve bedrijven in ons land om hun producten op het gebied van zonne-energie verder te verbeteren. Ook waterschappen, de gemeenten, provincies, kennisinstellingen en natuurorganisaties zijn geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten die hen helpen hen in de visievorming op toekomstige toepassingen van drijvende zonne–energiesystemen.

Prestaties panelen én ecologische effecten
Het Fieldlab aan het Oostvoornse Meer biedt ruimte aan uiteenlopende onderzoeksprojecten rond drijvende zonne-energiesystemen. Er wordt hiervoor onder meer een onderzoekscabine met meetsystemen en een referentieveld op land geplaatst. Iets uit de oever komt een drijvende steiger met kleine testvelden met zonnepanelen te liggen. In de pilotstudie neemt maritiem onderzoeksinstituut MARIN de aspecten van mechanische dynamica en HZ University of Applied Sciences de ecologische aspecten voor hun rekening. Dat laatste is bijzonder, want dit wordt een van de eerste onderzoeken naar de prestaties van drijvende zonnepanelen gekoppeld aan de effecten op het leven in het water.

  Zon op Water
  De onderzoeksfaciliteit vormt een belangrijke stap in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door TNO en het Innovatieprogramma Energie & Klimaat, een initiatief van Metropool regio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter, en de provincie Zuid-Holland.

  Over het project consortium
  TNO verricht onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek en staat voor een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De innovatieprogramma’s van TNO sluiten aan bij de energieagenda en het Regeerakkoord met als doel de energietransitie te versnellen én de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven versterken.
  De gemeente Westvoorne faciliteert het Fieldlab Green Economy Westvoorne als een onderzoekslocatie voor duurzame initiatieven op het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie. Thema’s zijn Energie & Water en Circulaire Processen.
  SABIC is een wereldleider op het gebied van chemicaliën. ‘Floating solar’ past uitstekend in hun strategie, waarin duurzaamheid een kernwaarde is. Dit onderzoeksproject stelt hen in staat om te leren en een diepgaand inzicht in de markt te verkrijgen, om hun productaanbod te optimaliseren en met innovatieve materiaal- en applicatieoplossingen een toegevoegde waarde te creëren voor klanten in deze uitdagende markten.
  Equinor is een breed energiebedrijf met 21.000 medewerkers en is aanwezig in meer dan 30 landen wereldwijd. Equinor ontwikkelt olie, gas, wind en zonne-energie. Het hoofdkantoor bevindt zich in Stavanger, Noorwegen.

  Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Westvoorne met:

  Samenwerking Voorne-Putten
  Delta Academy
  Port of Rotterdam

  Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Fieldlab Green Economy Westvoorne

  Fieldlab Green Economy Westvoorne
  Noordoever Oostvoornse Meer 7
  3233 NC Oostvoorne

  Contactpersoon: Philip Drontmann
  0651380641
  info@fieldlabwestvoorne.nl

  © Ontwerp & realisatie CreatieCentrale