Zonnepanelen op water

TNO: Zon op water Project Oostvoornse Meer (POM) - Lessons learned

De energietransitie is ook een ruimtelijke transitie. De opwekking van duurzame energie is daarom een zoektocht naar beschikbare ruimte. Drijvende zonne-energiesystemen kunnen een belangrijke rol spelen in die zoektocht.

In het POM-project hebben we gewerkt aan het ontwerpen en beproeven van drijvende zonne-energiesystemen voor uitdagende omstandigheden. Denk daarbij aan hoge windsnelheden en golven tot een meter. 

Op het Fieldlab hebben we drie systemen op de proef gesteld en hebben de energieopbrengst gemeten, samen met de invloed van de omstandigheden op de mechanische stabiliteit van systemen en de impact op de ecologie. Drie verschillende drijvende systemen worden gebouwd door onze partners SolarisFloat, Isifloating en Solarfloat.

Tijdens de proefperiode hebben we een aantal forse stormen meegemaakt, zoals de stormen Corry en Eunice, en een sneeuwstorm in de winter van 2021. Daar hebben we veel van geleerd. In het algemeen hebben de systemen de zware omstandigheden prima getrotseerd. Een aandachtspunt was de elektrische betrouwbaarheid. De pilot heeft ons geholpen meer betrouwbare systemen te ontwerpen. 

We hebben ruim twee jaar metingen verricht. Voor het detecteren van vermoeiing zijn nog langere proeven nodig. Onderzoeksinstituut MARIN heeft op basis van metingen een methode ontwikkeld en inschattingen gemaakt van de invloed op  de ruige omstandigheden op de zonnepanelen en andere componenten op de lange termijn.

  Een ander aandachtspunt is vogelpoep. Vervuiling door vogelpoep kan zorgen voor verminderde opbrengst. Kleine aanpassingen in het ontwerp kunnen zorgen dat de invloed van dit type vervuiling veel kleiner wordt. Aangroei van waterplanten en schaaldieren kan het onderhoud aan de systemen bemoeilijken. Door slim te ontwerpen kunnen die problemen worden opgelost.

  Met de opbrengstdata van de pilotopstellingen hebben we nauwkeurigere modellen kunnen maken om de opbrengst van deze systemen beter te voorspellen. Deze informatie is belangrijk om grotere commerciële systemen uit te kunnen rollen, om zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren.

  Niet onbelangrijk partners hebben veel ervaring kunnen opdoen in samenwerking.  
Sleutelwoorden: wederzijds vertrouwen als basis, compacte groep vertegenwoordigers met korte lijnen en die denken in oplossingen.  


  Periode 2020 – 2023 

  Projectleiding: TNO

  Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Voorne aan Zee met:

  Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  © Ontwerp & realisatie CreatieCentrale