TU-Delft

Studenten TU Delft brengen bezoek aan Fieldlab

Op 15 mei brachten drie studenten van de TU Delft een bezoek aan het Fieldlab. Ze deden dit vanuit hun masterstudie Complex Systems Engineering and Management.

Hun interesse ging enerzijds uit naar de plannen die er zijn voor het realiseren van een onderzoekslocatie voor zonne-energie systemen op water. Waarom: Omdat wij geinteresseerd zijn in de lessen die hier geleerd kunnen worden voor de realisatie van grootschalige drijvende zonneparken in de toekomst. Ook waren ze benieuwd hoe een duurzame innovatieplek zoals het Fieldlab ontstaan en van de grond komt. Wat komt erbij kijken en hoe werken organisaties daarin samen?

Marcel Westerhout namens de Gemeente Westvoorne en Philip Drontmann, kwartiermaker van het Fieldlab hebben de studenten ontvangen, rondgeleid en al hun vragen zoveel als mogelijk beantwoord. Al met al een leerzame uitwisseling.

"Het verbaasde ons hoeveel partijen hun krachten hebben gebundeld om het Fieldlab te realiseren. Alle stakeholders dragen op hun eigen manier een steentje bij om hun eigen duurzaamheidsdoelen te realiseren. Dat is voor ons een interessant process om naar te kijken."

Studenten.bezoeken het Fieldlab

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Westvoorne met:

Samenwerking Voorne-Putten
Delta Academy
Port of Rotterdam
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Fieldlab Green Economy Westvoorne

Fieldlab Green Economy Westvoorne
Noordoever Oostvoornse Meer 7
3233 NC Oostvoorne

Contactpersoon: Philip Drontmann
0651380641
info@fieldlabwestvoorne.nl

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale