Windmolen in Oostvoornse Meer

Proef met drijvende windmolen in Oostvoornse Meer: ‘Staat nooit stil’

In een afgelegen deel van het Oostvoornse Meer wordt over enige tijd een proef gehouden met een kleine, drijvende windmolen. Deze vangt altijd wind en hoeft bij hoge windsnelheden niet stilgezet te worden.

Met de proef loopt het bedrijf TouchWind vooruit op de plannen om windmolens veel meer op zee, uit het zicht van bewoners, te zetten. Het type windmolen dat wordt getest is acht meter hoog en staat scheef op een drijvend platform. Opvallend is dat de turbine een eendelige wiek heeft. De rotor, zeg maar de neus van de windmolen, zoekt zelf waar de wind vandaan komt. Daardoor vangt de wiek altijd wind. De wind komt niet zoals bij gewone windmolens van voren maar van onderen.

Naarmate het harder waait, gaat de molen rechterop staan, waardoor het toerental begrensd wordt. Dat maakt dat hij veel meer uren kan draaien”, legt adviseur Pim Lucassen van TouchWind uit. Bij hoge snelheden hoeft de turbine dan ook niet stilgezet te worden, zoals met de huidige windmolens op land wel moet. En omdat hij schuin staan hindert zo’n turbine in het water ook niet de windvang van een eventueel volgende windmolen; dat is met naast elkaar staande windmolens op land wel zo.


Het bedrijf wil de bijzondere windmolen op een later moment op de markt brengen en dan met hoogtes van 120, 150 of 200 meter. Het ziet er een verdienmodel in. Groot voordeel van dit nieuwe type turbines is volgens TouchWind dat ze half zo duur zijn als landturbines en tweemaal zo veel energie opbrengen.


Drijvende zonnepanelen
Philip Drontmann van het Fieldlab Oostvoorne, een levend laboratorium op het afgelegen strandje Baardmannetje, is blij dat de proef eraan komt. ,,Ergens tussen nu en eind mei wordt de molen opgebouwd en op z’n plek gebracht. Dan blijft hij anderhalf jaar liggen.” De proef is een vervolg op de test met drijvende zonnepanelen die nu in het Oostvoornse Meer plaatsvindt.

  Drontmann is ‘alliantiemanager’; hij verbindt alle partijen die initiatieven willen testen die de CO2-uitstoot verminderen en zich goed verhouden met de natuur. ,,Deze drijvende windmolen doet dat”, zegt de Bilthovenaar. Ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld voor het maken van een ecologische verankering van de drijvende windmolen. De ankers worden door het bedrijf Coastruction met een 3D-printer gemaakt van onder meer zand en schelpen uit het Oostvoornse Meer. De gedachte hierachter is dat de vissen en andere onderwaterdieren geen nadelige gevolgen hebben van de proef.


  Duikers
  Een reeks bedrijven en instanties doet aan het experiment mee. Zo wordt de windmolen in een windtunnel bij kennisinstituut TNO getest. De gemeente Voorne aan Zee is erbij betrokken, omdat daar een vergunning is aangevraagd. Ook waterschap Hollandse Delta moet een vergunning verstrekken. De Nederlandse Onderwatersport Bond heeft interesse getoond. In het Oostvoornse Meer zijn namelijk veel duikers actief.

  Verder worden studenten van Hogeschool Rotterdam of Zeeland bij het project betrokken, aldus TouchWind. Elders in de wereld wordt nog niet op deze manier met windenergie getest. Wel ligt een testplatform met een rechtopstaande, tien meter hoge windmolen van het Noorse bedrijf BW Ideol voor de kust van Zuid-Frankrijk. Hij wekt stroom op voor voor drieduizend huishoudens. Voor de kust van Schotland kwam in 2017 een drijvend windpark met vijf windmolens te liggen dat 30.000 huishoudens van stroom voorziet.

  Bron: AD - Theo Teitsma

  Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Voorne aan Zee met:

  Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  © Ontwerp & realisatie CreatieCentrale