Fieldlab ondernemerssessie

Ondernemerssessie over klimaatverandering in Brunotti Beachclub aan het Oostvoornse meer

In Brunotti Beachclub aan het Oostvoornse meer kwamen in de vroege ochtend van vrijdag 16 november verschillende ondernemers bij elkaar om over klimaatverandering te praten.

“Fijn om in een ontspannen setting kennis te kunnen delen. Hoewel Westvoorne heel dicht bij Goeree-Overflakkee ligt hebben we ieder een andere focus, en dat is inspirerend. Smaakt naar meer,” aldus Monique Sweep, directeur Coöperatie Deltawind.

Ontbijtsessie 16-11-2018
Ontbijtsessie 16-11-2018

Tijdens de ontbijtsessie spraken de directeuren van Coöperatie Deltawind (Monique Sweep) en Ewell Energy & Wellness Voorne-Putten (Ferdi Vollebregt) over hun antwoord op klimaatverandering en de keuzes die zij maken. Lies van der Pol, wethouder duurzaamheid van de gemeente Westvoorne opende de sessie en vertelde over het onvermijdelijke van klimaatverandering, hoe dit iedereen raakt en dat iedereen een rol en verantwoordelijkheid heeft. Willeke Moerkerk van de Rabobank gaf vervolgens inzicht in de rol die de Rabobank wil spelen in het verduurzamen van onze samenleving en vertelde over de mogelijkheden die ze als financier aan duurzame ondernemers kan bieden.

Er liggen grote kansen voor ondernemers. Juist zij kunnen nu inspelen op de toenemende vraag naar duurzame energie. Er ontstaan nieuwe markten waar geld verdiend kan worden, bovendien leveren die nieuwe markten weer nieuwe banen op. De gastsprekers Deltawind en Ewell zijn al actief op het gebied van duurzame energie. DeltaWind ontwikkelt duurzame energie projecten met lokaal eigenaarschap op het eiland Goeree Overflakkee en ziet de mogelijkheden op Voorne Putten.

Het bedrijf Ewell biedt slimme producten waardoor woningen en kantoren gasloos en energieneutraal kunnen worden.

“De ondernemer van vandaag erkent de noodzaak om te verduurzamen en ontdekt steeds meer de positieve kansen op gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een keuze, kwaliteit is duurzaam, ”

stelt Ferdi Vollebregt, eigenaar Ewell Energy & Wellness.

Wethouder van der Pol lichtte in het openingswoord de rol van de overheid toe. Op internationale schaal zijn de afspraken vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, op nationaal niveau zijn de doelen vastgelegd in de Klimaatwet. Voorne Putten blijft niet achter en heeft de Routekaart Duurzaam 2040 vastgesteld, waarin de gemeenten op Voorne Putten afspraken hebben gemaakt over het opwekken van duurzame energie. Het opwekken van duurzame energie moet bovendien binnen het landschap passen. Een hele opgave die de gemeente met bewoners en bedrijven wil realiseren.

Tijdens de ontbijtbijeenkomst werd tot slot een korte film getoond over klimaatverandering en de gevolgen voor de Oosterschelde. Deze film had een duidelijke boodschap. Ons klimaat gaat deze eeuw veranderen. We moeten rekening houden met een temperatuurstijging van 1.5 graden en een zeespiegelstijging van 1 meter of meer. Niets doen is geen optie. We hebben de tijd hard nodig om ons voor te bereiden.

De bijeenkomst was een initiatief van Rabobank Voorne-Putten-Rozenburg en Fieldlab Green Economy Westvoorne en werd gehouden op de Dag van de Ondernemer van MKB Nederland.

Contactpersoon/ meer weten?
Philip Drontmann – 06 51 38 06 41
info@fieldlabwestvoorne.nl

Presentatie Deltawind

Presentatie Coöperatie Deltawind

Oosterschelde-film

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne, is een onderzoeksplek voor duurzame initiatieven op het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie. Focus thema’s zijn Energie en Water en Circulaire processen. 

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Voorne aan Zee met:

Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale