Brunotti Beachclub

Lunchbijeenkomst - Meer voor elkaar (krijgen)

Op initiatief van Fieldlab Green Economy Westvoorne, heeft op donderdag 20 september een lunchbijeenkomst plaatsgevonden.

Het idee
Tijdens een eerdere bijeenkomst, is gesteld dat het nuttig zou zijn om meer van elkaar te weten en zo ook meer voor elkaar te kunnen betekenen. Naast de meerwaarde voor de ontwikkeling van het Fieldlab, kan het (regionale) samenwerking opleveren die Fieldlab-overstijgend kan zijn.

De kern van de opzet van deze lunchbijeenkomst zijn prikkelende pitches over ieders strategische ambities als organisaties op het terrein van duurzaamheid en innovatie. Doel is elkaar te informeren en te inspireren om vervolgens te kijken waar je elkaar zou kunnen helpen of samenwerken.

Bijeenkomst 20 september

 • Spin-off voor Fieldlab Green Economy Westvoorne
 • Spin-off voor regionale samenwerking

Deelnemers

 • Gemeente Westvoorne
 • Academy van Hogeschool Zeeland
 • Havenbedrijf Rotterdam 
 • Waterschap Hollandse Delta
 • DCMR
 • Bedrijven Rabobank, Voorne Putten-Rozenburg

Oogst van de bijeenkomst

 • volharding
 • besef dat niet elke innovatie een succes is
 • kunnen omgaan met risico van wildgroei
 • oog voor betaalbaarheid en rendement

  Inspirerende concrete projecten:
 • Sensor boot voor de monitoring in Oosterschelde ( Robert)
 • Tech-lab voor meer jongeren aan de techniek (Dorothe)
 • De Wasteshark die afval uit water verwijderd (Cok en Lisette)
 • Low Carbon Trade Lanes, minder gebruik fuels door digitalisering ( Peter)
 • Zon op water - proef zonnevelden op water (Fieldlab)
 • Waterstof inpakken en uitpakken - demo schone energiedrager (Fieldlab)

  Tips voor Fieldlab:
 • Storyline
 • Ondernemers bevragen naar hun behoeften
 • Koppelen aan Routekaart VP
 • Koppeling aan enkele Sustainable Goals UN

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Voorne aan Zee met:

Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale