Consortium TouchWind en Coastruction ontvangt voucher van Innovation Quarter ter waarde van €75.000 voor innovatieve pilot op Fieldlab Green Economy Westvoorne

Consortium TouchWind en Coastruction ontvangt voucher van Innovation Quarter ter waarde van €75.000 voor innovatieve pilot bij het  Fieldlab Green Economy Westvoorne

TouchWind en Coastruction hebben de handen ineengeslagen voor een bijzondere pilot en daarvoor een voucher van 75.000 € binnengehaald binnen het programma Energie en Klimaat van Innovation Quarter.

De startup TouchWind, ontwikkelt momenteel, met hulp van partners (VDL, Marin, NIDEC, TU Delft, We4Ce, Enersea, EJ Projects, MOL en RVO), een nieuwe drijvende windturbine en gaat haar laatste prototype, met een rotordiameter van 6 m, testen bij Fieldlab Green Economy Westvoorne. 
In de test wil TouchWind met name de installatie, verankering, mooring en ecologische impact van de drijvende windturbine testen op deze bijzondere locatie in het Oostvoornse meer. 
De turbine wordt verankerd met ecologische hybride ankers gemaakt door startup Coastruction, expert op het gebied van 3D poederbed printing met natuurlijke materialen, ecologische ontwerpen en inclusieve ontwerpprocessen. 

Met de pilot hoopt het consortium een aantal vragen te beantwoorden:

 • Hoe gedraagt deze demonstratie turbine zich onder de condities op het meer.  
 • Welke invloed heeft het prototype op de aanwezige (onderwater) ecologie en avifauna?
 • Welke mogelijkheden zijn er om op/ rondom de verankering op de bodemecologie te stimuleren 

Bij de productie van de ecologische hybride ankers wordt gebruik gemaakt van 3D geprint technologie waarbij gebiedseigen materiaal zoals zand en schelpen uit het Oostvoornse Meer verwerkt wordt. De primaire functie van de ankers is om de turbine op zijn plaats te houden, de secundaire functie is om habitat te bieden voor belangrijke soorten die onder de Kader Richtlijn Water, Deltaplan Biodiversiteit of provinciale doelsoorten vallen en zo ecologische meerwaarde te bieden. 
In het Oostvoornse Meer waar hard substraat lokaal schaars is, bieden de ankers schuilgelegenheden voor jonge vis of schaaldieren en hard substraat voor de aanhechting van o.a. mosselen. Daarnaast zullen de ankers zeker ook de aandacht van recreatieduikers trekken.

  Het ontwerp voor de ecologische hybride ankers wordt op een bijzondere sociaal inclusieve manier gemaakt. Het voornemen is om met studenten van bijvoorbeeld Hogeschool Rotterdam of Hogeschool Zeeland en belanghebbenden van het Oostvoornse meer het ontwerp tijdens een ontwerpworkshop samen te maken. Partijen als Waterschap Hollandse Delta, gemeente Westvoorne en recreatieduikers van de Nederlandse Onderwatersport Bond hebben aangegeven hier aan deel te willen nemen. De workshop wordt begeleid door Coastruction en TouchWind met een belangrijke rol voor het Waterschap Hollandse Delta als vergunningverlener.
  De demonstratie met TouchWind 6 m drijvende prototype op Fieldlab Green Economy Westvoorne gaat voor beide startups belangrijke input leveren, onder andere op het gebied van ecologie rondom verankering, voor een volgende demonstratie waarbij meerdere 6m prototypen gedemonstreerd worden in een mini-windpark. 

  Met haar partners is TouchWind vastbesloten om het testen van haar 6 m prototype tot een succes te maken en de samenwerking met zowel Coastruction als het Fieldlab passen perfect bij haar ambities om op een verantwoorde manier te ontwikkelen. Het gebruik van ecologische ankers in deze pilot is een extra stap richting een volledig duurzame oplossing in de energietransitie.

  Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Voorne aan Zee met:

  Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  © Ontwerp & realisatie CreatieCentrale