Afdeling Veilige Leefomgeving

Afdeling Veilige Leefomgeving bezoekt Fieldlab Green Economy Westvoorne

Als onderdeel van een inhoudelijke teamdag bezocht afdeling Veilige Leefomgeving van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, op 4 december 2023 het ‘Fieldlab Green Economy Westvoorne’. Ongeveer zeven jaar geleden heeft voormalige gemeente Westvoorne dit initiatief opgezet om ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid te stimuleren. Fieldlab wordt o.a. door gemeente Voorne aan Zee, het Havenbedrijf Rotterdam, TNO, Waterschap Hollandse Delta, Stedin en Metropoolregio Rotterdam Den Haag gestimuleerd en ondersteund.

Op de grens van het Natura 2000-gebied ‘Oostvoorne Meer’ en het Haven Industrieel Complex biedt Fieldlab Green Economy Westvoorne een proeftuin voor experimenteren, innoveren, testen en demonstreren van projecten op het vlak van ecologische ontwikkeling, duurzame energiewinning en circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en testen van drijvende zonnepaneelvelden of windturbines op een drijfinstallatie van gerecyclede grondstoffen. Of aan polymere bakken voor het kweken van waterplanten en mosselen.

Het Fieldlab is nadrukkelijk geen productielocatie en de projecten zijn tijdelijk van aard. Dit unieke karakter past soms wat lastig binnen technische of wettelijke kaders.

    Je zou kunnen stellen dat experimenteren per definitie gaat om buiten de lijntjes kleuren, de grenzen opzoeken en soms ook overschrijden. ‘Spelen’ met de elementen om te leren wat wel en niet werkt.

    Veiligheid is daarbij iets waar heus wel aan werd/wordt gedacht. De Veiligheidsregio betrekken bij dit experimenteren was echter nog geen vanzelfsprekendheid bij geen van de betrokken partijen. Het bezoek aan het Fieldlab heeft wederzijds inzicht verschaft en zal in de toekomst leiden tot meer samenwerking als het gaat om veilig ontwerpen, veilig opereren maar ook veilige repressie als het onverhoopt toch mis gaat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen.

    Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Voorne aan Zee met:

    Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

    © Ontwerp & realisatie CreatieCentrale