Zonnepanelen op water

Zonnepanelen Oostvoornse Meer, wij vroegen úw mening

U kent ze vast? Bijna 2 jaar geleden - in de zomer van 2020 - zijn drie drijvende zonneplatforms geïnstalleerd op het Oostvoornse Meer in onze gemeente Westvoorne. Door deze zonnepanelen op het water te plaatsten kunnen we het effect van zonne-energie op het leven ónder water onderzoeken en komen we meer te weten over de biodiversiteit. Ook willen we graag weten hoe de drijvende panelen reageren bij harde wind en golfslag

Waarom een onderzoek ‘zon op water’?
Om de opwarming van de aarde af te remmen is het belangrijk dat we de uitstoot van CO2 terugdringen. Door over te stappen op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen willen we onze bijdrage leveren aan een betere en schonere wereld. Deze verandering noemen we de energietransitie en zonne-energie op water zal waarschijnlijk een heel belangrijke bijdrage gaan leveren aan deze ontwikkeling. In een waterrijk land als Nederland biedt ‘zon op water’ ontzettend veel mogelijkheden. Om te kunnen profiteren van zonne-energie op water hebben we meer kennis nodig. Kennis over het effect van wind en golven op de prestatie van de zonnepanelen, maar ook de ecologische effecten. 

Het onderzoek trekt veel aandacht
Niet alleen van deskundigen, ook recreanten, ondernemers en inwoners van Westvoorne hebben aandacht voor de ontwikkelingen van het onderzoek op het Oostvoornse Meer. 

Extra onderzoek naar úw mening 
Omdat er weinig bekend is over de maatschappelijke impact van ‘zon op water’ heeft de Hogeschool Zeeland hier onderzoek naar gedaan. Er zijn interviews gehouden met ondernemers en vertegenwoordigers van de recreatiesector rondom het meer. Ook zijn ruim 200 recreanten gevraagd hoe zij de drijvende constructies ervaren. 

  Ondernemers kijken graag de kat uit boom
  Omdat er weinig bekend is over drijvende zonneparken zijn de ondernemers rondom het meer een beetje terughoudend. Er is nog te veel onduidelijkheid over de effecten op het onderwaterleven én op welke manier de drijvende systemen de gebruiksfuncties van het meer kunnen beïnvloeden. Als de zonnepanelen deze gebruiksfunctie veranderen, kán dit gevoeld worden in de portemonnee van de ondernemer. 

  Veel draagvlak onder recreanten 
  Recreanten zien het brede maatschappelijke belang en zijn positief over de rol van de ontwikkelaars en autoriteiten op dit vlak. Het volledige onderzoek en de uitkomst, kunt u hier lezen

  Fieldlab Westvoorne
  Het onderzoek ‘zon op water’ in het Oostvoornse Meer is een faciliteit van het Fieldlab Green Economy Westvoorne. Het Fieldlab is een onderzoekplek voor duurzame initiatieven op het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie. Graag benadrukken wij dat het Oostvoornse Meer alleen voor deze proef ingericht is en geen permanente plek wordt voor een zonnepark. 

  Bron: Gemeente Westvoorne

  Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een samenwerkingsverband van gemeente Voorne aan Zee met:

  Fieldlab Green Economy Westvoorne is mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  © Ontwerp & realisatie CreatieCentrale